מרים ירון

17.01.1951
מלכת היופי משדרת בשעה העברית של שירות השידור הבריטי
מרים ירון
צילום : "לא ידוע"