רוקי מרציאנו

14.01.1985

דוגמן המתגורר במערה שחצב בחוף בית ים, ומכונה "איש המערות"

רוקי מרציאנו
צילום : "שמואל יערי"