אורנה אלבאום

28.01.1985
דוגמנית
אורנה אלבאום
צילום : "שמואל יערי"