ורוניקה בל

24.01.1951
הזמרת בביקור מרגש בכרם התימנים
ורוניקה בל
צילום : "לא ידוע"