המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

25.03.1985

מיה וכטנהיים, לאה שוייצר, כרמית בן יהודה - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"