המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

01.04.1985

אירנה סייביץ, הילה קלמן, איילת מילוא, אביבית נחמני - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"