המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

08.04.1985

רונית ויסמן, טוני יצהר, נורית מזרחי - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"