המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

29.04.1985

כלנית סלמה, אילנה קדוש, לבנת סלמה - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"