המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

06.05.1985

אורית אשכנזי, רחל וולינסקי, גלית בן שמואל - המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"