הילה קלמן וספיר קופמן

20.05.1985
מלכת היופי הנבחרת לשנת 1985 עם מלכת היופי היוצאת
הילה קלמן וספיר קופמן
צילום : "שמואל יערי"