הילה קלמן

27.05.1985
מלכת היופי לשנת 1985
הילה קלמן
צילום : "שמואל יערי"