נערה

31.01.1951
התקבלה לבית הספר לאחיות מיד עם סיום לימודי התיכון
נערה
צילום : "לא ידוע"