מיה וכטנהיים ואברהם נוסן

03.06.1985
נערת ישראל לשנת 1985 ברגע ההכתרה עם מנכ"ל הלנה רובינשטיין
מיה וכטנהיים ואברהם נוסן
צילום : "שמואל יערי"