אילנה שושן ומריק עפרון

10.06.1985
מלכת היופי לשעבר עם הארוס שלה
אילנה שושן ומריק עפרון
צילום : "שמואל יערי"