מיקי מורד

22.07.1985
דוגמנית
מיקי מורד
צילום : "שמואל יערי"