עדיה מאירצ'ק

26.08.1985
דוגמנית
עדיה מאירצ'ק
צילום : "יקי הלפרין"