דוגמנים

06.10.1985

הדוגמנים לובשים את הדגמים החמים המופיעים בחוברת לסריגת יד של אופנת פולגת

דוגמנים
צילום : "מולה הרמתי"