אביבה לפיסקי

14.02.1951
יום בחיי פקידה
אביבה לפיסקי
צילום : "לא ידוע"