ויוי נחמה

21.10.1985
דוגמנית
ויוי נחמה
צילום : "שלמה אבידן"