סיגל גרוס

28.10.1985

הדוגמנית ותלמידת שמינית בתל אביב מדריכה תיכוניסטיות איך להתלבש ב-50 שקלים 

סיגל גרוס
צילום : "עדי ברקן"