מירי קרייף

04.11.1985
דוגמנית
מירי קרייף
צילום : "מולה הרמתי"