טלי כנות

11.11.1985
דוגמנית
טלי כנות
צילום : "מולה הרמתי"