איריס יצחקי

18.11.1985
דוגמנית
איריס יצחקי
צילום : "עדי ברקן"