נורית מזרחי

25.11.1985

מלכת היופיעשרה ונצית ישראל בתחרות מיס איסה, שבה הביתה עם התואר "מיס אסיה והפאסיפיק" לשנת 1985 - הישראלית הראשונה שזכתה בתואר זה

נורית מזרחי
צילום : "שמואל יערי"