גבי מרקו

02.12.1985
דוגמנית
גבי מרקו
צילום : "עדי ברקן"