אסנת מואס

09.12.1985
דוגמנית
אסנת מואס
צילום : "עדי ברקן"