ספיר קופמן

30.12.1985
מלכת היופי לשנת 1984
ספיר קופמן
צילום : "עדי ברקן"