נעמי בן אמוץ

13.01.1986
משוררת
נעמי בן אמוץ
צילום : "מולה הרמתי"