חיילת

28.02.1951
הוכיחה שגם אישה יכולה לסיים בהצלחה קורס רבי סמלים
חיילת
צילום : "לא ידוע"