מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי

07.04.1986

איריס קורצהנד, אסנת מואס ונילי דרוקר

מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"