מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי

14.04.1986

רויטל שרון, אורלה זוהר, אביבה ליברמן ועופרה זרת

מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"