המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי

28.04.1986

אתי שרדי, אסנת ראובני, וגם גילינו הפתעה: ורדי שלום, אמא של נטע אלחימיסטיר (עומדת משמאל)

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "שמואל יערי"