מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי

05.05.1986

חנה שטיינר, רוית עמיחי, הילה כדורי וורד שדה

מועמדות סופיות לתחרות מלכת היופי
צילום : "יצחק נופך מוזס"