ברוריה קרסובסקי ושולמית ביטר

07.03.1951
גדנ"עיות מירושלים על המשמר במחנה הגדנ"ע בבאר-אורה
ברוריה קרסובסקי ושולמית ביטר
צילום : "לא ידוע"