המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1986

19.05.1986

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי: אורלה זוהר, איריס קורצהנד, רוית עמיחי, חגית כץ, נילי דרוקר, שירלי גרוס, אביבה ליברמן, אסנת מואס, מיכל ביטון, רויטל שרון, חוה דיסטנפלד, אסנת ראובני, ענת בירן, חנה שטיינר, אתי שריד, עופרה זרת, ורדי שלום, ורד שרה, הילה כדורי, אילנית דורנשטיין

המועמדות הסופיות לתחרות מלכת היופי לשנת 1986
צילום : "שמואל יערי ואיציק נופך מוזס"