נילי דרוקר

26.05.1986
מלכת היופי לשנת 1986
נילי דרוקר
צילום : "שמואל יערי"