נילי דרוקר, אסנת מואס והילה קלמן

02.06.1986
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1986 עם מלכת היופי היוצאת
נילי דרוקר, אסנת מואס והילה קלמן
צילום : "שמואל יערי"