נילי דרוקר ואסנת מואס

09.06.1986
מלכת היופי ונערת ישראל לשנת 1986
נילי דרוקר ואסנת מואס
צילום : "שמואל יערי"