נילי דרוקר

23.06.1986
מלכת היופי לשנת 1986 מייצגת אותנו בתחרות מיס תבל
נילי דרוקר
צילום : "יצחק נופך מוזס"