פרנסין וסרפול

21.07.1986
דוגמנית
פרנסין וסרפול
צילום : "עדי ברקן"