נדיה בירנבאום

14.03.1951
האזרחית הצעירה בת ה-18 נהנית לראות עצמה במראה כחיילת
נדיה בירנבאום
צילום : "לא ידוע"