יעל גז

11.08.1986
דוגמנית
יעל גז
צילום : "עדי ברקן"