דוגמנית

29.03.1951
מייצגת את אופנת ישראל במדריך האופנה הראשון שלנו
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"