מאירה בן עטר

22.12.1986
דוגמנית
מאירה בן עטר
צילום : "משה ששון"