אילנה שושן

26.01.1987
מלכת היופי לשנת 1980, בשער לקראת תחרות מלכת היופי לשנת 1987
אילנה שושן
צילום : "יקי הלפרין"