נילי דרוקר

02.02.1987
מלכת היופי לשנת 1986, בשער לקראת תחרות מלכת היופי לשנת 1987
נילי דרוקר
צילום : "יקי הלפרין"