ספיר קופמן

09.02.1987
מלכת היופי לשנת 1984, בשער לקראת תחרות מלכת היופי לשנת 1987
ספיר קופמן
צילום : "יקי הלפרין"