דנה וקסלר

16.02.1987
מלכת היופי לשנת 1981, בשער לקראת תחרות מלכת היופי לשנת 1987
דנה וקסלר
צילום : "יקי הלפרין"