רינה מור

23.02.1987
מלכת היופי ומיס תבל לשנת 1976, בשער לקראת תחרות מלכת היופי לשנת 1987
רינה מור
צילום : "יקי הלפרין"