ימית נוי

09.03.1987
מלכת היופי לשנת 1987
ימית נוי
צילום : "יקי הלפרין"